Normativa

CENTROS

NORMATIVA

PARA A TÚA
PROFESIÓN

Normativa para a organización e xestión de centros.

Páxina con información sobre a normativa de centros para a súa organización e xestión, así como os requisitos mínimos para o exercicio da docencia.

NORMATIVA
— CENTROS

NORMATIVA CENTROS

Contidos

Preme nunha das opcións para despregar os seus contidos e acceder a recursos asociados.

No Boletín Oficial do Estado publicábase o Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria.

Esta nova normativa vén desenvolver novas medidas excepcionais e de carácter temporal como resposta á situación actual da crise sanitaria que converteu a educación e o funcionamento seguro dos centros educativos en preocupacións sociais prioritarias.
> Ligazón

Habilitacións para impartir docencia en centros privados de Galicia

ORDE do 22 de xullo de 2020 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación (código de procedemento ED302B).
> Ligazón

Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento (DOG. 02-09-97).
> Ligazón

DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria.
> Ligazón

Corrección de erros. Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG, 6-11-1996)
> Ligazón

Corrección de erros. Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG, 8-1-1997)
> Ligazón


ORDE do 11 de outubro de 1994 pola que se regulan as titulacións mínimas que deben posuír os Profesores dos centros privados de educación infantil e primaria.
> Ligazón

REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo da educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.
> Ligazón