A F Í L I A T E.
FSIE OURENSE

LOITANDO  POR TI. 

Por que afiliarme a FSIE-Galicia?

1. Porque loitamos polo teus dereitos, como traballador/a do sector, empregando como principais ferramentas o diálogo e mais a negociación.

2. Porque defendemos a liberdade de ensinanza.

3. Porque somos INDEPENDENTES.

4. Porque a nosa cuota é 60€ para profesores e 40€ para PAS.

T

Afíliate.

Cumprimenta este formulario ou solicita máis información en fsie.orense@fsie.es