Lexislación

LEXISLACIÓN EDUCATIVA

LEXISLACIÓN

PARA A TÚA
PROFESIÓN

Lexislación educativa vixente.

Coñece a toda a información relacionada coa lexislación educativa aplicada aos profesionais e centros da área do ensino.

Sobre que lei educativa buscas información?

LEXISLACIÓN
— EDUCATIVA

1. A LODE

LODE

LeI Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito á
Educación. Estatuto dos Traballadores.

2. A LOE

LOE

Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.

3. A LOMCE

LOMCE

Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

4. A LOMLOE

LOMLOE

Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei
Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.