A F Í L I A T E.

LOITANDO  POR TI. 

Por que afiliarme a FSIE-Galicia?

1. Porque loitamos polo teus dereitos, como traballador/a do sector, empregando como principais ferramentas o diálogo e mais a negociación.

2. Porque defendemos a liberdade de ensinanza.

3. Porque somos INDEPENDENTES.

4. Porque a nosa cuota é 60€ para profesores e 40€ para PAS.

T

Afíliate.

E, que has de facer para 
afiliáreste a
FSIE Galicia?

Antes de nada, comezaremos por darche a benvida e agradecerche a túa decisión de afiliáreste a FSIE, organización sindical na que esperamos atoparás o que andas a buscar como traballador/a que es do sector da ensinanza privada.

Pois ben, para afiliarte, propoñémosche dous modos de facelo:

1

  Modelo PDF

2

    Formulario electrónico

FORMULARIO ELECTRÓNICO oficial de afiliación.

Selecciona a túa provincia