Normativa

ESCOLARIZACIÓN

NORMATIVA

PARA A TÚA
PROFESIÓN

Escolarización en centros docentes.

Información relevante sobre a normativa vixente en escolarización e admisión de alumnado en centros docentes.

NORMATIVA
— ESCOLARIZACIÓN

NORMATIVA ESCOLARIZACIÓN

Contidos

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
> Ligazón

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
> Ligazón

Toda a normativa relacionada coa escolarización.