Normativa

HABILITACIÓNS

NORMATIVA

PARA A TÚA
PROFESIÓN

Habilitacións para a docencia.

Coñece as opcións de docencia que se presentan para mestres e profesores, atendendo á súa titulación.

NORMATIVA
— HABILITACIÓNS

NORMATIVA HABILITACIÓNS

Contidos

Preme nunha das opcións para despregar os seus contidos e acceder a recursos asociados.

Desenvolvemento da normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación

Orde do 22 de xullo de 2020 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación (código de procedemento ED302B)
> Ligazón

Habilitacións para impartir docencia en centros privados de Galicia

A Orde do 22 de xullo de 2020 desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e establece o procedemento de habilitación.

A información relativa a este procedemento é a que se detalla nos seguintes enlaces:

> Real Decreto 476/2013, do 21 de xuño, polo que se regulan as condicións de cualificación e formación que deben posuír os mestres dos centros privados de Educación Infantil e de Educación Primaria.(BOE)

> Orde do 22 de xullo de 2020 (DOG)

> Real decreto 860/2010 (lexislación consolidada) (BOE)

> Real decreto 132/2010, do 12 de febreiro (BOE do 12 de marzo)

> Criterios fixados pola Comisión autonómica de habilitacións de Galicia

> Créditos de materias que habilitan

Desenvolvemento da normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación

Orde do 3 de xullo de 2015 pola que se complementa a Orde do 3 de xuño de 2011, modificada pola Orde do 23 de xuño de 2014, pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación.
> Ligazón

Establécese o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres

Xúntase a Orde do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres.
> Ligazón