FSIE 40 años

FSIE PIDE ÁS ADMINISTRACIÓNS NO DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE MEIRANDES ESFORZOS PARA ACADAR A INCLUSIÓN EFECTIVA DESTE COLECTIVO

PARA WEB CARTEL DIA DISCAPACIDADFSIE celebra este ano o Día Internacional das Persoas con Discapacidade baixo a lema ?Feixe que sexa 1+. Suma talentos, suma capacidades?, lembrando á sociedade no seu conxunto e aos axentes políticos a importancia de traballar pola completa inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos, facendo que realmente formen parte dun todo no que cada un pode achegar. Para FSIE non hai que esperar a datas concretas no calendario para dar visibilidade a un colectivo que representa unha porcentaxe importante do talento dun país, reclamando ás administracións públicas un maior esforzo económico e social para construír un mundo máis tolerante, plural e con igualdade de oportunidades.

FSIE, que cada vez gaña máis apoio como organización sindical representativa no ámbito da atención a persoas con discapacidade, continúa traballando para eliminar barreiras, tanto físicas, como sociais, como económicas, e empéñase na promoción de accións que permitan facer visible a situación que afecta a un colectivo con peso social que sofre discriminación en moitos aspectos.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Ver DECRETO (DOG, 21-12-2011)

 Banner Decalogo2

Temos 174 anónimos e ningún membro en liña