Principais reivindicacións de FSIE no Convenio de Universidades sen ánimo de lucro.