O periódico ESCUELA na súa edición do 8 de novembro inclúe un artigo, o cal reproducimos, no que "o sindicato FSIE reclama que se recoñeza a autoridade de todos os mestres e profesores, non só dos funcionarios".