FSIE 40 años

X CONVENIO DE ENSINANZA PRIVADA

O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a Resolución de 2 de julio de 2018, de la  Dirección General de Trabajo, pola que se rexistra e publica o X CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE RÉGIMEN GENERAL O ENSEÑANZA REGLADA SIN NINGÚN NIVEL CONCERTADO O SUBVENCIONADO.

Publicado no B.O.E. o 11 de xullo de 2018

Vixencia: ata o 31 de decembro de 2020

(Código de Convenio n.º 99001925011986)

X Convenio de ENSEÑANZA PRIVADA (BOE)

Firma do X Convenio de ENSEÑANZA PRIVADA

IX CONVENIO DE ENSINANZA PRIVADA

O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a resolución de 9 da o de 2011, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se rexistra e publica o IX CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE CENTROS DE ENSINANZA PRIVADA DE RÉXIME XERAL OU ENSINANZA REGULADA SEN NINGÚN NIVEL CONCERTADO OU SUBVENCIONADO.

Publicado no B.O.E. o 26 de maio de 2011

Vixencia: ata o 31 de decembro de 2013

(Código de Convenio n.º 99001925011986)

IX Convenio de ENSINANZA PRIVADA (BOE)

IX Convenio de ENSINANZA PRIVADA (maquetado caderniño FSIE)

 Banner Decalogo2

Temos 115 anónimos e ningún membro en liña