FSIE 40 años

De conformidade coa Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales relativo a la Protección de las Personas físicas e o Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, informámoslle que os datos persoais facilitados a través dos distintos formularios habilitados en www.fsiegalicia.es serán tratados e xestionados pola FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDENTES DE ENSINANZA DE GALICIA de maneira confidencial, coa única finalidade coa que sexan recabados. No caso de que os datos recollidos se utilizasen para unha finalidade distinta, requirirase o consentimento previo dos interesados.

Os seus datos non serán cedidos a terceiros. Trataremos os seus datos en base ao seu consentimento expreso. Os seus datos serán conservados polo tempo estritamente necesario para xestionar a finalidade para a que foron recollidos.
Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade e limitación do tratamento dos seus datos dirixíndose a FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDENTES DE ENSINANZA DE GALICIA, R/ Pena Corneira, 4. Galerías - local 7 32005 OURENSE ou a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo., acompañando copia do seu DNI acreditando debidamente a súa identidade. En calquera situación, Vde. tén dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).

A FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDENTES DE ENSINANZA DE GALICIA resérvase o dereito a modificar a súa política de protección de datos no caso de que exista un cambio da lexislación vixente, doutrina xurisprudencial ou por criterios empresariais. Se se introducise algún cambio nesta política, o novo texto publicarase nesta mesma dirección.

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 266 anónimos e ningún membro en liña