Na reunión de hoxe de 3 de xuño de 2009, as organizacións sindicais entregamos propostas concretas de textos que, ao noso xuízo, deben incorporarse ao texto do Convenio e que corresponden ás necesarias adaptacións legais.

Resumo 4ª reunión mesa negociadora VIN Convenio Concertada

Intercambiamos impresións coas patronais e deixamos aberta esta sesión para continuala o próximo 19 de xuño de 2009.