Resolución de 10 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica a revisión salarial para o ano 2010 do VI Convenio colectivo nacional de colexios maiores universitarios.

Ver  TÁBOAS SALARIAIS 2010