O pasado día 10 de xullo subscribiuse por parte de CECE, EeX e ACADE, como organizacións patronais, e polas Organizacións Sindicais de FSIE e USO o VI Convenio Nacional de Colexios Maiores.

 

Este convenio asinado, tén as seguintes novidades:

  • Vixencia por 4 anos.
  • Incremento salarial dun incremento do 2,7 % en salario base e 0,25% en antigüidade.
  • Vacacións: un día máis de vacacións en Semana Santa.
  • Adaptacións legais á nova normativa.


Ver VI Convenio