O pasado día 17 de FEBREIRO de 2011 celebrouse a duodécima reunión da Comisión Negociadora do IX CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS DE ENSINANZA PRIVADA DE RÉXIME XERAL OU ENSINANZA REGRADA SEN NINGÚN NIVEL CONCERTADO OU SUBVENCIONADO.

Resumo duodécima reunión