FSIE 40 años

Exam PRIM3 LOMCE
O Ministerio de Educación publicou o modelo de exame que propón para a primeira avaliación nacional dos nenos de 3º de Primaria, que establece a LOMCE. A finalidade desta proba é a de ofrecer información e orientación á comunidade educativa, xa que pretende servir para detectar precozmente as dificultades na aprendizaxe. Esta avaliación levarase a cabo, previsiblemente, durante o mes de maio.


 

O MECD elaborou un modelo de probas que inclúen as competencias lingüística e matemática:
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
Para avaliar esta competencia elaboráronse: unha proba de comprensión oral e escrita e outra de expresión oral e escrita. Nos modelos elaborados polo MECD están:
- «Un extraterrestre no colexio!»: proba que quere medir o nivel de expresión dos alumnos.
- Un exercicio sobre o «Estilo de vida saudable», pedíndolles que elaboren un slogan.
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA
Para avaliar esta competencia haberá probas de cálculo e resolución de problemas.
O Instituto Nacional de Avaliación Educativa (INEE) xunto coas Comunidades Autónomas han elaborado unha guía orientativa que serve de base a esta proba.
 
Ademais na web do INEE pódese consultar tanto o marco teórico como exemplos de probas e guías para o profesor. Trátase de coñecer as competencias que se avaliarán, os tempos da proba, as características e como se corrixirá, entre outras cousas. PREME AQUÍ para acceder á web do INEE.
 
Aínda que esta proba é de competencia exclusiva das Comunidades Autónomas o MECD recomenda que as probas se apliquen en polo menos dous días, póidanse realizar en soporte papel ou en formato dixital e que a avaliación da expresión oral fágase a través de entrevistas individualizadas, en parellas ou en pequenos grupos.
 
 
OS RESULTADOS DAS PROBAS
Dentro das recomendacións do MECD está a que aconsella que nun prazo aproximado de sete semanas desde a realización das probas se presente un primeiro informe individualizado de cada alumno e un informe inicial de centro.
 
Desta forma, preténdese informar ás familias, aos centros e á Administración educativa sobre o progreso dos alumnos deste curso e permitir a análise dos resultados.
 
Se se dan resultados desfavorables nesta avaliación de 3º de Primaria, de carácter diagnóstico, será o equipo docente o que adoptará as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas para os alumnos con dificultades.
 
DOCUMENTOS RELACIONADOS

 Banner Decalogo2

Temos 305 anónimos e ningún membro en liña