FSIE 40 años

DOG perspectRESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/17.
Esta avaliación individualizada terá carácter censual e aplicarase a todo o alumnado que no curso 2016/17 estea realizando terceiro curso de educación primaria en centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Documentos relacionados
Acceder á RESOLUCIÓN (DOG, 5-5-2017)

 

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 214 anónimos e ningún membro en liña