FSIE 40 años

secundario normat prim

 

PUBLICADA NO D.O.G.: AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA EN 3º DE E. PRIMARIA

DOG perspectRESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/17.

PROBAS DA AVALIACIÓN FINAL DA E. PRIMARIA (CARACTERÍSTICAS XERAIS)

mini BOE paginaWO 28 de novembro de 2015 foi publicado no BOE o Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Accede ó RD 1058/2015

 Banner Decalogo2

Temos 340 anónimos e ningún membro en liña