FSIE 40 años

secundario normat fp

 

USO E PROMOCIÓN DO GALEGO

Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo.

Ver DECRETO (DOG, 29-6-2007)

ADMISIÓN ALUMNOS

DECRETO 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

Ver DECRETO (DOG, 19-3-2007)

Orde do 5 de xuño de 2007 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de
graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

Ver ORDE (DOG, 15-6-2007)

 Banner Decalogo2

Temos 298 anónimos e ningún membro en liña