Orde do 1 de febreiro de 2010 pola que se establece o procedemento para acreditar centros e titores para o desenvolvemento do Prácticum correspondente ó Máster en profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas en Galicia no curso académico 2009-2010.

Ver ORDE (DOG, 5-2-2010)