FSIE 40 años

DOG perspectORDE do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta.
1. Os centros docentes, ademais das materias establecidas na Orde (...), poderán ofrecer, en función da dispoñibilidade dos recursos e da organización do centro, as seguintes materias: Identidade Dixital, Consumo Responsable, Valores Democráticos Europeos e Mobilidade Escolar Sostible e Segura.

2. As materias poderán ofrecerse en primeiro e/ou segundo curso de educación secundaria obrigatoria. O alumnado poderá cursala nun dos cursos segundo a oferta establecida polo centro docente. De acordo co establecido no artigo 3.2 da Orde do 15 de xullo de 2015, esta materia terá unha carga horaria dun período lectivo semanal.Documentos relacionados
Acceder á ORDE (DOG, 18-8-2017)

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 14 anónimos e ningún membro en liña