FSIE 40 años

DOG perspectRESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016/17.
Esta avaliación terá carácter mostral. Aplicarase ao alumnado matriculado no curso 2016/17 en cuarto curso de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes seleccionados para formar a mostra.
A avaliación final de educación secundaria obrigatoria terá finalidade diagnóstica, con vistas á mellora da calidade e equidade do sistema educativo.
Na avaliación final de educación secundaria obrigatoria avaliaranse a competencia matemática, a competencia lingüística e a competencia social e cívica.

A aplicación das probas realizarase os días 23 e 24 de maio de 2017.


Documentos relacionados
Acceder á RESOLUCIÓN (DOG, 16-5-2017)

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 33 anónimos e ningún membro en liña