FSIE 40 años

DOG perspectRESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Documentos relacionados

Accede á RESOLUCIÓN (DOG, 1-8-2016)

 Banner Decalogo2

Temos 77 anónimos e ningún membro en liña