FSIE 40 años

Secundario Normat Bac

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA EN IDIOMAS PARA IMPARTIR NUNHA L. ESTRANXEIRA ÁREAS, MATERIAS OU MÓDULOS NON LINGÜÍSTICOS

ORDE do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Ver ORDE (DOG, 26-4-2011)

AMPLIACIÓN OPTATIVAS E O SEU CURRÍCULO

Orde do 23 de setembro de 2008 pola que se amplía a oferta de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo.

Ver ORDE (DOG, 29-9-2008)

OPTATIVAS

Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se establece a relación de materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta.

Ver ORDE (DOG, 27-6-2008)

ORGANIZACIÓN E CURRÍCULO

Orde do 20 de abril de 2010, pola que se modifica a Orde do 24 de xuño de 2008, pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver modificación ORDE de 24 de xuño de 2008 (DOG, 26-4-2010)

Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver ORDE de 24 de xuño de 2008 (DOG, 27-6-2008)

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver DECRETO (DOG, 23-6-2008)

 Banner Decalogo2

Temos 66 anónimos e ningún membro en liña