FSIE 40 años

Secundario Normat Bac

USO E PROMOCIÓN DO GALEGO

Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo.

Ver DECRETO (DOG, 29-6-2007)

CONDICIÓNS DE FORMACIÓN DO PROFESORADO DA E.S.O. E DO BTO.

Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato.

Ver REAL DECRETO (BOE, 17-7-2010)

DEROGA:

REQUISITOS MÍNIMOS CENTROS

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

Ver REAL DECRETO (BOE, 12-3-2010) DEROGA en la forma indicada el REAL DECRETO 1004/1991, de 14 de junio (Ref. BOE-A-1991-16419).

CENTROS PLURILINGÜES PARA O CURSO 2010-2011

Orde do 30 de xuño de 2010 pola que se regulan, con carácter experimental, os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2010/2011.

Ver ORDE (DOG, 6-7-2010)

 Banner Decalogo2

Temos 62 anónimos e ningún membro en liña