FSIE 40 años

Secundario Normat Bac

LOMCE: CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL CURRÍCULO DE LA E.S.O. Y EL BTO.

mini BOE paginaWAdvertidos errores en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obrigatoria y del Bachillerato, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 3, de 3 de enero de 2015, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones.

FSIE PIDE Ó MINISTERIO QUE O PROFESORADO NON SE VEXA AFECTADO POLAS MODIFICACIÓNS NA E.S.O. E O BACHARELATO

proy rd eso btoAnte o período de información pública aberto polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte en relación ó "Proyecto de Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato", a FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA (FSIE) remitiu ó Ministro unha serie de observacións ó documento.

 

ADMISIÓN ALUMNOS

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Ver ORDE (DOG, 15-3-2013)

 Banner Decalogo2

Temos 186 anónimos e ningún membro en liña