LEI 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.

Ver LEI (DOG, 13-7-2011)