Port Regl cotiz liq derechos SSO pasado 26 de xullo o BOE publicou a "Modificación del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado polo Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre".

A modificación do regulamento establece que, do total de retribucións en especie incluídas na base de cotización dos traballadores, os custos derivados da educación dos fillos dos mestres será unha remuneración que non terá en conta esta normativa, polo que non haberá que cotizar por ela.

Clica aquí para máis INFO