LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

Ver LEI (DOG, 15-07-2011)