FSIE 40 años

Plan de Transicion a la nueva normalidadO Plan de Transición cara á Nova Normalidade feito público polo Goberno contempla a continuación de certas actividades educativas presenciais na Fase 2 ou Avanzada da desescalada, aínda que o regreso ás aulas con carácter xeral non se espera ata o inicio do próximo curso en setembro.

FSIE considera contraditorio que se expoña a volta ás aulas dos menores de 6 anos cando desde un principio as autoridades sanitarias clasificaron aos menores como vector determinante na expansión do virus. Entendemos os graves problemas de conciliación que terán as familias coa volta gradual á actividade pero a día de hoxe non hai garantías de que esta medida non vaia ser contraproducente.

Respecto destes centros de Educación Infantil, esiximos reiteradamente ao Goberno que adopte as medidas económicas que sexan necesarias, como se fixo con outros sectores, para garantir a continuidade destes centros. de carácter educativo e non meramente asistencial, xa que esta crise sanitaria pode abocar moitos deles ao peche.

Desde FSIE, esiximos que a decisión de volver aos centros, sexa cando sexa, estea fundamentada en criterios sanitarios e de seguridade e nunhas condicións que para nós actualmente non se dan. Ademais, en caso de producirse a continuación parcial da actividade presencial é esencial a elaboración dun protocolo moi claro e concreto a cumprir polos centros, traballadores e alumnado. O devandito protocolo debe recoller a realización de probas diagnósticas do COVID-19 aos traballadores e alumnado e o material necesario para a protección individual dos mesmos. Igualmente, calquera medida que as administracións educativas pretendan pór en marcha debe ser debatida e negociada cos representantes dos traballadores en cada ámbito de aplicación.

Por último, o Plan publicado polo Goberno fai referencia a un plan de recuperación segura dos servizos de atención domiciliaria, as terapias e a situación dos centros residenciais de persoas con discapacidade. Para FSIE é esencial que se aclare canto antes quen deseñará o devandito plan e cales serán os seus contidos e forma de aplicación na práctica.

Podes consultar o Resumo que elaboramos sobre o Plan aquí. 

 

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 155 anónimos e ningún membro en liña