FSIE 40 años

OS MINISTERIOS DE SANIDAD E EDUCACIÓN Y FP ELABORAN UN DOCUMENTO COMO GUÍA PARA OS CENTROS DE CARA AO CURSO 2020/2021

Conferencia sectorial 2O Ministerio de Educación y Formación Profesional anunciou que mañá, durante a Conferencia Sectorial de Educación, presentarase un documento que se elaborou, en colaboración co Ministerio de Sanidad, para que sirva como base aos centros para a organización e desenvolvemento do curso escolar 2020/2021.

O texto pretende facilitar ás Comunidades autónomas, as administracións educativas e os propios centros un marco normativo que deberá ser adaptado e implementado segundo as necesidades de cada territorio e a realidade propia de cada centro.

TODO O QUE NECESITAS SABER SOBRE OS ERTE E AS MEDIDAS EXCEPCIONAIS NA SÚA APLICACIÓN ESTABLECIDAS NO RD 8/2020

Documentacion

Tras a declaración do Estado de Alarma o pasado sábado 15 de Marzo moitas empresas víronse obrigadas a suspender a súa actividade durante un período que, en principio, prolongarase durante dúas semanas. Coa paralización de moitos sectores produtivos e de prestación de servizos, a figura do Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) cobrou gran protagonismo.

Que é un ERTE?

Un Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) é un mecanismo do que dispoñen as empresas, con intervención da Autoridade Laboral e sometido ao cumprimento de determinados trámites, para xustificar a adopción dunha serie de medidas de carácter temporal cando existan causas debidamente xustificadas.

Que causas o xustifican?

Tras a publicación do RD 8/2020 establécese que todos os ERTES realizados debido á crise sanitaria provocada polo coronavirus serán considerados de forza maior sempre que queden debidamente acreditadas suspensións de contrato e reducións de xornada que teñan a súa causa directa en perdas de actividade como consecuencia do COVID-19, incluída a declaración do estado de alarma.

Que medidas se poden adoptar?

Cando concorra algunha das causas xustificativas anteriores, o empresario pode promover un ERTE no que decidirá suspender os contratos de traballo ou reducir a xornada laboral, de todo o persoal de traballadores ou de parte da mesma, pero en ningún caso implicará despedimentos, só medidas extraordinarias de carácter temporal.

 Banner Decalogo2

Temos 93 anónimos e ningún membro en liña