FSIE 40 años

APROBADO O INFORME 2019 DO CONSELLO ESCOLAR DO ESTADO

Javier CEEO Pleno do Consello Escolar do Estado (CEE) aprobou na súa sesión celebrada esta mañá o Informe 2019 por ampla maioría sendo o reconto de votos: 67 a favor, 1 en contra e 3 abstencións.

O Secretario Xeral de FSIE, Javier Muñoyerro, interviu ao comezo da sesión expondo a postura do sindicato respecto do devandito informe e ofrecendo aos asistentes unha análise da situación actual do sistema educativo.

FSIE PIDE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL LA CONVOCATORIA URGENTE DE LA MESA SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA

Ministerio EducacionA Audiencia Nacional desestimou a impugnación levada a cabo pola Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) na que solicitaban que se eliminase o ámbito funcional do texto, que non subscribiron.

A patronal impugnaba ademais o art. 29.2 do convenio por entender que restrinxe a libre competencia das empresas ás que eles representan que supoñen a maioría dos Centros Especiais de Emprego.

Na sentenza emitida o pasado 14 de Novembro o tribunal establece que o XV Convenio de Discapacidade é un convenio sectorial que incluíu, desde 2003 ata a data, os Centros Especiais de Emprego e está completamente lexitimado ao ser subscrito pola maioría da comisión negociadora.

Respecto ao artigo 29.2 o tribunal considera que o devandito artigo, a pesar de distinguir entre a CEE de iniciativa social e económica, non limita de ningún xeito a libre competencia nin vulnera o principio de igualdade xa que:

"Se trata de supuestos totalmente desiguales, porque los CEE de iniciativa social no tienen afán de lucro y reinvisten todos sus beneficios en la consecución de sus fines, los CEE de iniciativa económica tienen también por objeto lograr los máximos beneficios para sus dueños."

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 136 anónimos e ningún membro en liña