FSIE 40 años

CONVOCADA A MESA SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA

edificioMECDA Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza recibiu esta mesma mañá a convocatoria oficial da Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada. O Ministerio de Educación y Formación Profesional fixou o próximo día 5 de outubro para reunirse con todos os axentes e organizacións do sector.

FSIE, que solicitara reiteradamente esta convocatoria, levará á devandita mesa problemáticas de urxente solución como a equiparación salarial dos docentes incluíndo os sexenios, o pago delegado para o PAS, mellorar a xubilación parcial, reducir a carga lectiva ou actualizar o financiamento a custo real dos concertos, entre outras.

Desde o sindicato celebramos que as nosas peticións desen finalmente os seus froitos e valoramos positivamente a predisposición ao diálogo por parte do MEyFP ao convocar este espazo imprescindible para a negociación que nos permitirá traballar en prol dun mellor sistema educativo coas condicións laborais que merecen os profesionais do sector.

FSIE DEMANDA QUE A CARGA LECTIVA DO PROFESORADO SEXA IGUAL EN TODOS OS CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Alumnos en clase copiaO Ministerio de Educación presentou o "Anteproyecto de Ley de meljora de las condiciones para el desempeño de la docencia y de la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria".

No texto, que derroga parte das reformas introducidas polo "RD 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo", contémplase que as administracións públicas poidan reducir a carga lectiva do profesorado pero só de centros públicos.

Como xa establecera o Tribunal Constitucional na súa Sentenza do Pleno 26/2016, de data 18 de febreiro de 2016, a carga lectiva do profesorado dos centros públicos e privados concertados é competencia da Administración e, ao tratarse de centros sostidos con fondos públicos, debe ter un tratamento homoxéneo.

 Banner Decalogo2

Temos 151 anónimos e ningún membro en liña