FSIE 40 años

FSIE POSPÓN A SÚA VALORACIÓN DEFINITIVA ATA COÑECER O DOCUMENTO FINAL QUE ACORDE A CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

Sectorial 15 de abril
Sorprenden as diferenzas entre o comunicado polo Ministerio de Educación e algunhas comunidades Autónomas tras a reunión de hoxe.

FSIE realizará unha valoración definitiva das medidas ou acordos que mañá se alcancen no marco da Conferencia Sectorial de Educación, aínda que manifestamos a nosa preocupación polas diferentes comunicacións e interpretacións que se emitiron sobre a mesma reunión por parte do Ministerio de Educación e algunhas Comunidades Autónomas.

FSIE SOLICITA AO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL E ÁS COMUNIDADES AUTÓNOMAS MEDIDAS CONCRETAS E O MÁIS HOMOXÉNEAS POSIBLE

Alumnos en clase copia
O Sindicato pide ao Ministerio e a Conferencia Sectorial de Educación que adopten decisións sobre cuestións que preocupan á comunidade educativa.

A suspensión das clases presenciais en todos os niveis educativos requiriu dun grande esforzo por parte dos profesionais, alumnado e familias. Está a conseguirse minimizar o impacto que esta situación está a ter sobre o sistema educativo, pero requírense decisións por parte das administracións que tranquilicen e dean seguridade á comunidade educativa ante un final de curso excepcional.

 Banner Decalogo2

Temos 126 anónimos e ningún membro en liña