FSIE 40 años

BOE Acuerdo contratacion covid

Foi publicado no Boletín Oficial do Estado de hoxe, mediante Resolución de 15 de setiembre de 2020 de la Dirección General de Trabajo, el Acuerdo relativo a la regulación sobre los contratos eventuales por circunstancias de la producción del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

O devandito acordo, subscrito o pasado 4 de setembro, establecía o Contrato Eventual por circunstancias da produción como modalidade contractual para a incorporación de persoal docente debido á crise sanitaria pola COVID19. Posteriormente, nunha nova reunión da mesa negociadora ampliaríase dita medida á incorporación de persoal non docente e non incluído nos incrementos de dotación das CC.AA.

Tras a súa publicación o texto entra en vigor con carácter retroactivo desde o 1 de setembro de 2020 e contempla a ampliación da duración máxima a 12 meses dentro dun período de 18 meses que se computará desde a data da causa ou circunstancias que xustifiquen a súa utilización, e en razón da súa transitoriedade, non se poderá utilizar novamente esta modalidade contractual para o mesmo posto de traballo máis de dous cursos escolares consecutivos.

Documentos relacionados

Acuerdo VI Convenio Concertada (BOE, 25-9-2020)

 

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 552 anónimos e ningún membro en liña