FSIE 40 años

Competencia digital BOEA Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo da Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia da competencia digital docente entrou en vigor a data de hoxe tras aparecer no Boletín Oficial do Estado.

O devandito Acordo, subscrito o 14 de maio de 2020, tén como obxectivo fixar un marco de referencia da competencia dixital docente para orientar a formación permanente do profesorado e facilitar o desenvolvemento dunha cultura dixital na aula.


O Ministerio de Educación y Formación Profesional e as Consellerías de Educación das Comunidades Autónomas utilizarán o devandito marco, dentro do ámbito das súas competencias, para o deseño dunhas políticas educativas orientadas a mellorar a competencia dixital do profesorado e contribuír con iso á adquisición e desenvolvemento das competencias do alumnado e ao bo funcionamento dos centros.

Coa publicación deste Acordo, que estará en constante evolución e adaptación por parte dos grupos de traballo especializados dependentes da Comisión de Educación, preténdese crear un procedemento de certificación común en todo o territorio nacional.

Documentos relacionados

Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación_(BOE, 13-07-2020)

 Banner Decalogo2

Temos 84 anónimos e ningún membro en liña