FSIE 40 años

secundario acordo pea

 

Prof. que non recibiron a PEA

RELACIÓN DE PROFESORES ÓS QUE NON SE LLES FIXO EFECTIVA A PAGA EXTRAORDINARIA (SOLICITUDES PRESENTADAS AO ABEIRO DO PUNTO SÉTIMO, APARTADO A) DO ACORDO).
As solicitudes dos profesores con 15 anos de antigüidade están todas pendentes de pago.

CON_EXTINCIÓN (enlace desaparecido)

SEN_EXTINC_25 ANOS (enlace desparecido) 

Prof. que recibiron a PEA

RELACIÓN DE PROFESORES ÓS QUE SE LLES FIXO EFECTIVA A PAGA EXTRAORDINARIA (SOLICITUDES PRESENTADAS AO ABEIRO DO PUNTO SÉTIMO, APARTADO A) DO ACORDO). 

CON_EXTINCIÓN (enlace non funciona)

SEN_EXTINC_25ANOS (enlace non funciona)

Acordo PEA

Resolución do 1 de abril de 2005 pola que se ordena a publicación do acordo entre esta consellería e as organizacións patronais e sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre a paga extraordinaria por antigüidade na empresa.

Ver Acordo (DOG, 15-04-2005)

 Banner Decalogo2

Temos 278 anónimos e ningún membro en liña