RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA PAGA EXTRAORDINARIA POR ANTIGÜIDADE NA EMPRESA.

Ver RESOLUCIÓN

Ver listado priorizado solicitudes ADMITIDAS

Ver listado de solicitudes EXCLUÍDAS